Jestem adwokatem procesowym i mediatorem.

Pracuję jako prawnik od 19 lat, zaś od 13 – w ramach własnej kancelarii prowadzę przede wszystkim sprawy rodzinne (najchętniej o dużym stopniu skomplikowania), o ochronę dóbr osobistych oraz dotyczące zjawiska hejtu i mowy nienawiści. Prawdopodobnie mogę przyjąć, że prowadzone przeze mnie sprawy są oceniane co najmniej pozytywnie, skoro Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie wglądu w akta ponad 100 z nich właśnie w ten sposób oceniło moją praktykę adwokacką.

Wykonuję także zawód mediatora – jestem wpisana na listę Mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz listę Sądu Okręgowego w Warszawie.

Od 13 lat prowadzę Fundację.

Uczę prawników.

Moja kancelaria, obok zaledwie 40 innych kancelarii w Polsce posługuje się „Certyfikatem Kancelarii Przyjaznej Dziecku” przyznanym w konkursie zorganizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka z uwagi na to, że w praktyce zawodowej minimalizuję negatywne emocje towarzyszące dzieciom podczas procedur prawnych związanym z rozstaniem rodziców.

Przed rozpoczęciem własnej praktyki zdobywałam doświadczenie zawodowe jako asystent przewodniczącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz pracując w międzynarodowych korporacjach (KPMG Polska Sp. z o.o., Salans D. Oleszczuk Sp. k., Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp. k.) i kancelariach prawniczych (Smoktunowicz & Falandysz, Witold Modzelewski Radca Prawny, Adwokat Jerzy Naumann). Aplikację adwokacką odbywałam pod patronatem Adw. Jerzego Naumanna oraz Adw. Jana Nowickiego.

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Università degli Studi di Catania (magister nauk prawnych obu uczelni), zaś wczeniej – warszawskie II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego.

Praktyka adwokacka, to nie wszystko.

Jestem współautorką dwóch tomów i zarazem dwóch wydań bestsellerowego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją naukową dr Olgi Marii Piaskowskiej, wyd. Wolters Kluwer oraz jego aktualizacji publikowanych na bieżąco w serwisie Lex.

Wraz z innymi autorami, napisałam Komentarz do ustawy Prawo o Adwokaturze, pod redakcją dr Piotra Piesiewicza.

Napisałam także książkę “Jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać” wydaną przez wydawnictwo Arche s.c.

Od 2017 r. moje felietony ukazują się w dodatku do Rzeczpospolitej – Rzecz o Prawie, w ramach którego prowadzę autorską rubrykę pn. Pokój adwokacki oraz w dodatku Kobieta Rzeczpospolita.

Tworzę m.in. strony: Pokój Adwokacki i Adwokatura jest także kobietą.

W ramach Pokoju Adwokackiego, który jest tytułem prasowym, wydałam 4 numery Magazynu Pokój Adwokacki:

W każdym tygodniu docieram do kilkuset tysięcy odbiorców zainteresowanych treściami prawniczymi. Na instagramie przeprowadzam ponadto interaktywne kartkówki z prawa, które każdorazowo rozwiązuje około 5 000 osób. Przybliżam tajniki zawodu adwokata i wyjaśniam palące problemy. Nigdy nie uchylam się od wypowiadania poglądów w ważnych społecznie sprawach.

Tworzę podcast o prawie pn. Pani od Pokoju.

W związku z moją aktywnością byłam nominowana w konkursie Rzeczpospolitej “Prawnik Roku 2016” w kategorii blogger.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyróżniła mnie także Diamentową Temidą “za stworzenie Pokoju Adwokackiego i wiele innych doskonałych inicjatyw budujących dobry wizerunek adwokatury” (8/7/16).

Jestem twórczynią największej kobiecej grupy na facebooku pn. Prawniczki nie tylko o prawie, która zrzesza ponad 24 000 przedstawicielek różnych zawodów prawniczych i pozwala na wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Regularnie biorę udział w akcjach charytatywnych, za sprawą których – m.in. oferując młodym adeptom zawodu wsparcie merytoryczne (tzw. tutoring) – choćby w 2020 r. zbiórka na WOŚP została zasilona o ponad 10 000 zł. W bieżącym roku –  licytacja spotkania ze mną osiągnęła kwotę 2 150 zł, a w ramach aukcji obejmującej udział w webinarze WOŚP zostało wsparte kwotą 2 160 zł. W 2022 r. wystawione przeze mnie na licytację aktywności pozwoliły na uzbieranie łącznej kwoty 15 980 zł.

Stworzyłam ebooka o prowadzeniu kancelarii, z którego sprzedaż w całości zasiliła leczenie dziewczynki chorej na SMA. Jestem wdzięczna losowi i dumna z tego, że wspierając edukacyjnie młodych prawników i dzięki ich finansowemu wysiłkowi mamy wspólnie możliwość pozytywnego wpływania na czyjeś życie.

Napisałam także świetnie przyjętego ebooka „To tylko test” wspierającego prawników w nauce do egzaminu wstępnego na aplikację.

Prowadzę warsztaty dla prawników – przez webinary, szkolenia grupowe po zajęcia indywidualne, czy naukę wygłaszania mowy końcowej.

Myślę, że nie mogę także nie wspomnieć o tym, że dzięki mojej pracy zostałam także bohaterką polskiej marki odzieżowej o wieloletnich tradycjach, która w ramach swojej kampanii wspiera kobiety w budowaniu poczucia własnej wartości wynikającej z realizowania ich pasji i wykazywaniu się w ważnych dla nich obszarach.

Samorząd adwokacki

Pełniłam w nim funkcje:

  • delegata Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury (2013, 2016, 2021) oraz Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w 2020,
  • członka Naczelnej Rady Adwokackiej,
  • zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
  • wiceprzewodniczącej Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członka tejże komisji,
  • przewodniczącej Sekcji Prawa Mediów i Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
  • przewodniczącej Koła Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • protokolanta stałego w Sądzie Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
  • członka Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, Wizerunku i Działalności Pro Bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2014 r.).