Jestem adwokatem procesowym.

W ramach mojej kancelarii od ponad 10 lat prowadzę przede wszystkim sprawy rodzinne, najchętniej o dużym stopniu skomplikowania, a Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie wglądu w akta ponad 100 prowadzonych przeze mnie spraw, pozytywnie oceniło moją praktykę adwokacką. Wykonuję także zawód mediatora – jestem wpisana na listę Mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz listę Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przed rozpoczęciem własnej praktyki zdobywałam doświadczenie zawodowe jako asystent przewodniczącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz pracując w międzynarodowych korporacjach (KPMG Polska Sp. z o.o., Salans D. Oleszczuk Sp. k., Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp. k.) i kancelariach prawniczych (Smoktunowicz & Falandysz, Witold Modzelewski Radca Prawny, Adwokat Jerzy Naumann). Aplikację adwokacką odbywałam pod patronatem Adw. Jerzego Naumanna oraz Adw. Jana Nowickiego.

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Università degli Studi di Catania (magister nauk prawnych obu uczelni), zaś wczeniej – warszawskie II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego.

Praktyka adwokacka, to nie wszystko.

Jestem współautorką bestsellerowego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego od redakcją naukową dr Olgi Marii Piaskowskiej, wyd. Wolters Kluwer oraz jego aktualizacji. W październiku 2021 r. w druku ukaże się 2. część Komentarza do KPC.

Napisałam także książkę “Jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać” wydaną przez wydawnictwo Arche s.c.

Od 2017 r. co wtorek moje felietony ukazują się w dodatku do Rzeczpospolitej – Rzecz o Prawie, w ramach którego prowadzę rubrykę pn. Pokój adwokacki.

Tworzę m.in. strony: Pokój Adwokacki i Adwokatura jest także kobietą.

W ramach Pokoju Adwokackiego, który jest tytułem prasowym, wydałam 4 numery Magazynu Pokój Adwokacki:

W każdym tygodniu docieram do kilkuset tysięcy odbiorców zainteresowanych treściami prawniczymi. Na instagramie przeprowadzam ponadto interaktywne kartkówki z prawa, które każdorazowo rozwiązuje około 5 000 osób. Przybliżam tajniki zawodu adwokata i wyjaśniam palące problemy. Nigdy nie uchylam się od wypowiadania poglądów w ważnych społecznie sprawach.

Tworzę podcast o prawie pn. Pani od Pokoju.

W związku z moją aktywnością byłam nominowana w konkursie Rzeczpospolitej “Prawnik Roku 2016” w kategorii blogger.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyróżniła mnie także Diamentową Temidą “za stworzenie Pokoju Adwokackiego i wiele innych doskonałych inicjatyw budujących dobry wizerunek adwokatury” (8/7/16).

Jestem twórczynią największej kobiecej grupy na facebooku pn. Prawniczki nie tylko o prawie, która zrzesza ponad 24 000 przedstawicielek różnych zawodów prawniczych i pozwala na wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Regularnie biorę udział w akcjach charytatywnych, za sprawą których – m.in. oferując młodym adeptom zawodu wsparcie merytoryczne (tzw. tutoring) – choćby w 2020 r. zbiórka na WOŚP została zasilona o ponad 10 000 zł. W bieżącym roku –  licytacja spotkania ze mną osiągnęła kwotę 2 150 zł, a w ramach aukcji obejmującej udział w webinarze WOŚP zostało wsparte kwotą 2 160 zł.

Stworzyłam ebooka o prowadzeniu kancelarii, z którego sprzedaż w całości zasiliła leczenie dziewczynki chorej na SMA. Jestem wdzięczna losowi i dumna z tego, że wspierając edukacyjnie młodych prawników i dzięki ich finansowemu wysiłkowi mamy wspólnie możliwość pozytywnego wpływania na czyjeś życie.

Myślę, że nie mogę także nie wspomnieć o tym, że dzięki mojej pracy zostałam także bohaterką polskiej marki odzieżowej o wieloletnich tradycjach, która w ramach swojej kampanii wspiera kobiety w budowaniu poczucia własnej wartości wynikającej z realizowania ich pasji i wykazywaniu się w ważnych dla nich obszarach.

Samorząd adwokacki

Pełniłam w nim funkcje:

  • delegata Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury (2013, 2016, 2021) oraz Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w 2020,
  • członka Naczelnej Rady Adwokackiej,
  • zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
  • wiceprzewodniczącej Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członka tejże komisji,
  • przewodniczącej Sekcji Prawa Mediów i Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
  • przewodniczącej Koła Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • protokolanta stałego w Sądzie Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
  • członka Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, Wizerunku i Działalności Pro Bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2014 r.).